Home

Welkom bij de Computer Club voor 50 plussers te Emmen.

Op deze site vindt u informatie over onze in Emmen gevestigde vereniging. Wij zijn de computerclub “voor en door 50 plussers” voor Emmen en omstreken.

Wij komen elke week op dinsdagmiddag van 14:30 tot 16:45 uur bij elkaar in het Clubgebouw De Meerfluit van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters HZO Drenthe, Ullevi 12, 7825 SE Emmen. (Met uitzondering van de zomerstop.)

Op onze clubmiddagen proberen we elkaar te informeren over de verschillende programma’s en onderdelen van de computer, laptop, tablet en smartphone.

Het laatste nieuws:

Routebeschrijving nieuwe locatie

Freddie heeft een routebeschrijving gemaakt naar onze nieuwe locatie. ...

Invulling Clubmiddagen:

De middag bestaat uit twee delen:

 • Voor de pauze wordt er een presentatie gehouden over diverse onderwerpen.
  b.v. E-mail en Internet – Word – Excel – Fotobewerken – Mappen maken enz. We proberen alle leden hierbij actief te betrekken. Want immers: “Door zelf doen leer je meer”.
 • Na de pauze is er gelegenheid om in groepjes aan de slag te gaan met de onderwerpen die in de presentaties aan de orde zijn geweest. Maar ook kan men individueel uitleg krijgen. Eens per maand kijken we in groepjes terug naar de behandelde onderwerpen uit de presentaties.

Van elke presentatie en van het vragenuurtje wordt een gedetailleerd verslag gemaakt dat toegankelijk is voor leden op deze website. Daarnaast worden de presentaties en verslagen ook via e-mail verzonden. Hierna een aantal voorbeelden van presentaties die we in 2018 hebben gedaan en ook kunt u twee presentaties als voorbeeld inzien (de bovenste twee in het hierna volgend rijtje):

 • Werken met de Google Chromecast
 • Diverse manieren om bestanden op te slaan
 • Apps downloaden uit de Microsoft Store
 • Microsoft OneDrive en Office (de gratis varianten)
 • Microsoft Word basisvaardigheden
 • YouTube filmpjes downloaden met Firefox
 • Foto’s, video’s en muziek downloaden
 • Foto’s en documenten scannen in Windows
 • 32bit en 64bit wat is het en wat kan ik ermee?
 • 2 Mappen synchroniseren
 • Foto’s importeren naar de computer
 • Werken met Google maps
 • Werken met Google foto’s

Om met ons mee te kunnen doen heeft u wel enige basiskennis nodig van de computer/tablet/telefoon. Wij bieden geen cursussen aan om te leren omgaan met de computer etc. maar gaan juist verder waar de beginnerscursussen stoppen. En dan niet in de vorm van een cursus maar met een wekelijkse workshop met steeds wisselende onderwerpen.

Het Lidmaatschap:

De contributie is per 21 januari 2020 vastgesteld op € 55,00 per jaar. Als een lid zich in of na de zomerstop aanmeldt, is er € 27,50 (50% van de jaarcontributie) verschuldigd. Degene die in of na oktober lid wordt betaald resp. 3x, 2x of 1x € 6,00.  Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk – dit mag ook per e-mail – worden gedaan bij het secretariaat. Gebeurt dit later dan is men alsnog contributie verschuldigd: zie het Huishoudelijk Reglement. Bij tussentijdse opzegging is er geen restitutie mogelijk van de contributie.

Nieuwe Leden:

Van de nieuwe leden wordt een zekere basiskennis van de computer verwacht, dit om teleurstellingen op de club te voorkomen. Ook moet men beschikken over een e-mailadres. De communicatie van bestuur en leden gaat per e-mail.

Bekijk het menu bovenaan deze pagina voor meer informatie over de vereniging.

Wij hopen dat uw interesse geprikkeld is!

Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen op onze wekelijkse middagbijeenkomsten.