Club informatie

PC-EMMEN ONLINE de COMPUTERCLUB VOOR 50+.

 

De vereniging is gevestigd in Emmen en houdt zich bezig met informatie, adviezen en instructies voor 50+ leden die meer willen doen met de pc, de laptop, de tablet en de smartphone.

 DOELSTELLING van PC-EMMEN ONLINE.
De vereniging heeft tot doel:
Het bevorderen van de theoretische en praktische kennis van de computer/laptop enz. en het werken daarmee. Ons motto “Voor en Door elkaar” brengen we in praktijk door:

  1. Het uitwisselen van de kennis, inzicht en vaardigheden betreffende pc, laptop, tablet en smartphone en de programma’s van die apparaten.
  2. Het leren werken met randapparatuur zoals camera’s – USB-sticks – externe harddrive enz.
  3. Het geven van inzicht in veelgebruikte software en het oplossen van problemen hiermee.
  4. Het bijbrengen van kennis omtrent Internet, E-mail en Sociale media.
  5. Het bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de pc, laptop, tablet en smartphone.
  6. Het leren zo veilig mogelijk met deze apparatuur te werken, zowel voor jezelf als ook ten opzichte van anderen.


                                               INFORMATIE PC-EMMEN ONLINE

Onderlinge hulp
Zijn er vragen over software of over de laptop, tablet of smartphone dan kunt u die op de clubmiddagen stellen en dan zijn er altijd wel leden die u kunnen helpen.

Helpdesk: De club beschikt over een ‘helpdesk”, waar de leden ook voor deze vragen terecht kunnen. Dit kan op de clubmiddag na de pauze, maar ook via e-mail of via hulp op afstand. De vergoeding voor hulp aan huis is minimaal € 10,00 en € 10,00 per ieder volgend uur en € 0,25 per kilometer.

De Programmacommissie verzorgt het programma voor de invulling van de clubmiddagen voor de pauze. Daarbij wordt rekening gehouden met de onderwerpen waarvoor leden interesse hebben. Vervolgens wordt iemand van de leden gevraagd hierover een presentatie te geven.

Voorbeelden van programma- en computer-onderwerpen zijn:
–  De verschillende versies van het besturingsprogramma Windows.
– De Microsoft Office-programma’s: Word – Excel – Power Point e.a.
– Internet en  E-mail: bijlagen toevoegen.
– Het installeren en het downloaden van software.
– Gebruik Verkenner – Mappen maken.

– Systeembeheer: herstelpunt en/of een back up maken enz.
– Digitale fotografie: het bewerken van foto’s, deze overzetten enz.
– Sociale Media op laptop, Tablet en Smartphone.
– Ook het online werken en opslaan (Google One – OneDrive –Dropbox enz.) heeft onze aandacht.

De ”Website” www.pc-emmenonline.nl
Op deze website leest u alles wat u van de club wilt weten en ook kunt u er zien wat er zoal op de clubmiddagen wordt behandeld.

Bijeenkomsten
Onze wekelijkse clubmiddag wordt gehouden op dinsdag van 14.30 uur tot 16.45 uur in het Gebouw De Meerfluit, Ullevi 12, 7825 SE Emmen. (m.u.v. de zomerstop.)

Computers
Er zijn hier geen computers om op te oefenen. Het is dan ook de bedoeling dat u zelf een laptop, tablet of mobiele telefoon meeneemt.

Het Lidmaatschap
De contributie is per 21 januari 2020 vastgesteld op € 55.- per jaar en als een lid zich in of na de zomerstop aanmeldt, is € 27,50   (50% van de jaarcontributie) verschuldigd. Degene die in of na oktober lid wordt, betaalt resp. 3x€ 6,00, 2x € 6,00 of 1x € 6,00.
Opzegging van het lidmaatschap moet minstens één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk – mag ook per e-mail – worden ingediend bij de secretaris. Gebeurt dit later dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het daaropvolgende kalenderjaar en is daarvoor de volledige contributie verschuldigd.
Leden krijgen gedurende de hele periode, waarvoor zij betaald hebben, toegang tot de verslagen van de presentaties en van de clubmiddagen. Bij tussentijdse opzegging is er geen restitutie van de contributie.

Nieuwe leden
Van de leden wordt een zekere basiskennis van de computer verwacht. Dit om teleurstellingen op de club te voorkomen. Ook moet men beschikken over een e-mailadres i.v.m. de toezending van het programma en andere informatie.

Het bestuurvoor 2020 is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                         Ruud Terpstra                         tel.                0591-546351

E-mail: voorzitter_pcemmenonline@outlook.com

Penningmeester:              Ailko Bos                                  tel:                  0591-630650

E-mail: penningmeester_pcemmenonline@outlook.com

Secretaris: vacant

E-mail: secretariaat_pcemmenonline@outlook.com

Helpdesk en webmaster:        Michel de Bruin               tel:                 06-43747649

E-mail: help_pcemmenonline@outlook.com

Bestuurslid en contactpersoon Programmacommissie:

Stijn Velema                                                                          tel:                 0591-634503

E-mail: s.velema@ziggo.nl

Vice-voorzitter:                        Jan Willems                             tel:                  06-55564740

E-mail: janwillems01@gmail.com

Bestuurslid:                             Freddie Moes                           tel:                   0591-675415

E-mail: freddie.tineke@gmail.com

 

Wij nodigen u van harte uit om eens een middag vrijblijvend bij ons te komen kijken.